saeree

Wednesday, Jun 19th

Last update12:50:56 AM GMT

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ขั้นตอนการบันทึกใบกำกับภาษีซื้อ

  • PDF

ขั้นตอนการบันทึกใบกำกับภาษีซื้อ จะเป็นขั้นตอนที่ทางฝ่ายบัญชีจะทำการตั้งหนี้ โดยอ้างอิงจากเอกสารที่ได้รับจากผู้จำหน่าย และใบรับสินค้าจากฝ่ายคลังสินค้า ในระบบ Saeree ERP ฝ่ายบัญชีสามารถทำการบันทึกใบกำกับภาษีซื้อได้อย่างง่ายดายโดยการดึงข้อมูลจากใบรับสินค้าที่ได้จากฝ่ายคลังสินค้า


ในขั้นตอนนี้จะมีการบันทึกบัญชีตั้งหนี้เจ้าหนี้ และล้างบัญชีพักรับสินค้ายังไม่ได้ตั้งหนี้ออก


DR บันชีพักรับสินค้ายังไม่ได้ตั้งหนี้

DR ภาษีซื้อ (ถ้ามี)

CR เจ้าหนี้


บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ ตามใบรับสินค้าเลขที่ MM1000048 โดยได้รับใบกำกับภาษีจากผู้จำหน่ายเลขที่ IV0911099 ลงวันที่ 3/11/2552 จากบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)


รูปที่ 1 หน้าจอการแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) คลิกปุ่ม ‘สร้างบรรทัดจาก’ จะได้หน้าจอดังรูปที่ 2

 


รูปที่ 2 หน้าจอสร้างบรรทัดจาก สำหรับการตั้งหนี้จากใบรับของ

 


รูปที่ 3 หน้าจอการแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย)


หลังจากสร้างรายการโดยคลิกปุ่ม ‘สร้างบรรทัดจาก’ เรียบร้อยแล้วจะปรากฎรายการสินค้า ดังรูปที่ 26โดยมีรายละเอียดสินค้า ตามใบรับสินค้า ที่ MM1000048
บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วทำการคลิกปุ่ม ‘สมบูรณ์’ เพื่อสมบูรณ์เอกสาร และบันทึกบัญชี จะได้ผลดังรูปที่ 28 และรูปที่ 29

การสมบูรณ์เอกสารและบันทึกบัญชีใบแจ้งหนี้ AP1000027

 


รูปที่ 4 หน้าจอใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี เลขที่ AP1000027

 


รูปที่ 5 การลงบัญชีของใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี เลขที่ AP1000027


การสมบูรณ์เอกสารและบันทึกบัญชีใบแจ้งหนี้ AP1000028

 


รูปที่ 6 หน้าจอใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี เลขที่ AP1000028รูปที่ 7 การลงบัญชีของใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี เลขที่ AP1000028


การสมบูรณ์เอกสารและบันทึกบัญชีใบแจ้งหนี้ AP1000029

 


รูปที่ 8 หน้าจอใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี เลขที่ AP1000029

 


รูปที่ 9 การลงบัญชีของใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี เลขที่ AP1000029

Contact us

  • Add: 199/2 M. 12, Noun-Chan Rd.,
    Klong Kum, Boung Kum, Bangkok 10230 Thailand
  • Tel: (+66) 2 184 2620,
    (+66) 2 184 2621
  • Fax: (+66) 2 182 2622
You are here: ขั้นตอนการบันทึกใบกำกับภาษีซื้อ