saeree

Sunday, May 26th

Last update12:50:56 AM GMT

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

SO - ระบบการขาย

by Sureeraya L.
Read 1261 times
Rate this item
(1 Vote)

ระบบการขาย (SO)

เป็นการทำรายการด้านขายสินค้า  บริการ  เริ่มตั้งแต่ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายขายได้รายชื่อลูกค้า ทำการเพิ่มรายชื่อลูกค้า เข้าในระบบ การสร้างเอกสารใบเสนอราคา การทำคำสั่งขาย (ขอดำเนินการผลิต) และ ทำคำสั่งขายตาสงประเทศ  ระบบขายประกอบด้วยเมนูย่อย  ดังนี้

 1. ใบเสนอราคา (Quotation) เป็นการเปิดใบเสนอราคาไปยังบุคคล   แผนกที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า  ที่เมนูใบเสนอราคานี้สามารถสมบูรณ์ (รับรอง) เอกสารได้  แต่จะไม่มีการ  Post   บัญชี และยังใช้เป็นเอกสารสำหรับเสนอราคาไปยังลูกค้าได้ด้วย
 2. คำ สั่งขาย (Sale Order) เป็นการเปิดใบสั่งขายไปยัง บุคคล   แผนกที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า   และที่เมนูคำสั่งขายยังเป็นหน้าจอทำรายการสำหรับการขายสด   การรับเงินมัดจำ  หรือการทำใบส่งมอบสินค้าชั่วคราว  ก่อนออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้อีกด้วย   ที่เมนูคำสั่งขายนี้สามารถสมบูรณ์ (รับรอง) เอกสารได้  แต่จะไม่มีการ  Post   บัญชี และยังใช้เป็นเอกสารสำหรับเสนอราคาไปยังลูกค้าได้ด้วย

จุดเด่น

 1. ใบ เสนอราคาสามารถที่จะ Convert ไปเป็นใบคำสั่งขายได้
 2. คำสั่งขาย 1 ใบที่มีหลายรายการสินค้า สามารถระบุสถานที่ส่งสินค้า ที่ต่างๆ กันได้ เช่น สินค้า A 10 รายการส่งให้สาขา 101, สินค้า A 50 รายการส่งให้สาขา 102 เป็นต้น
 3. คำสั่งขาย 1 ใบสามารถรองรับการทยอยส่งสินค้าได้ โดยสามารถระบุวันที่กำหนดส่งสินค้า ให้ลูกค้า ที่แตกต่างกันได้
Last modified on Tuesday, 09 November 2010 15:04

About us

บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้งานลีนุกซ์ และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในองค์กรทั่วไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีโซลูชั่นที่ให้บริการกับลูกค้ามากขึ้น 'Saeree ERP' เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท ได้ทุ่มเทพัฒนาต่อยอดมาจากซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส เพื่อให้ใช้งานได้จริงในธุรกิจ

Contact us

 • Add: 199/2 M. 12, Noun-Chan Rd.,
  Klong Kum, Boung Kum, Bangkok 10230 Thailand
 • Tel: (+66) 2 184 2620,
  (+66) 2 184 2621
 • Fax: (+66) 2 182 2622
You are here: Saeree Blog SO - ระบบการขาย