saeree

Sunday, May 26th

Last update12:50:56 AM GMT

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

AR - ระบบบัญชีลูกหนี้

by Sureeraya L.
Read 8424 times
Rate this item
(2 votes)

AR - ระบบบัญชีลูกหนี้

เป็นการทำรายการแจ้งหนี้สำหรับการขายสินค้าบริการ   ซึ่งเอกสารใบแจ้งหนี้ (ลูกค้า)นั้นจะถูกสร้างขึ้นได้จาก คำสั่งขาย หรือเอกสารการส่งมอบสินค้าก็ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทเอกสารคำสั่งขาย ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วที่ เมนูคำสั่งขาย  ใบแจ้งหนี้ลูกค้าจะแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับ รายการสินค้า   จำนวนเงินค่าสินค้า  เงื่อนไขการชำระเงิน กำหนดการชำระเงิน

ข้อมูลจากการบันทึกตั้งหนี้ลูกหนี้หนี้ ระบบจะดึงรายการเกี่ยวกับภาษีออกรายงานภาษีขายได้อัตโนมัติ

จุดเด่น

 1. ระบบสามารถดึงข้อมูลสำหรับการตั้งหนี้ (ลูกหนี้) ได้จากใบส่งสินค้า หรือใบคำสั่งขาย ทำให้ได้รายการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ต้องบันทึกรายการใหม่
 2. การดึงข้อมูลจากใบส่งสินค้า หรือใบคำสั่งขาย ยังทำให้สามารถตรวจสอบด้านรายการขายได้อีกว่า รายการขายใดที่มีการตั้งหนี้ (ลูกหนี้) เรียบร้อยแล้ว และหากพบว่ารายการได้ยังไม่ได้รับการตั้งหนี้ก็สามารถกลับไปตรวจสอบได้อีก ว่าเป็นเพราะเหตุใด
 3. เมื่อมีการบันทึกรายการตั้งหนี้ (ลูกหนี้) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะผ่านรายการไปยังระบบบัญชีแยกประเภทให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมาทำรายการโอนภายหลัง ลดความผิดพลาดจากการโอนข้อมูลไ่ม่ครบ และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที
 4. ข้อมูลจากการตั้งหนี้ (ลูกหนี้) ที่เกี่ยวข้องกับภาษีจะมีการดึงข้อมูลไปออกรายงานภาษีขายให้อัตโนมัติ ทำให้ลดเวลาในการจัดทำรายงานภาษีขาย และสามารถจัดพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบความถูกต้องได้ทุกเวลา
Last modified on Tuesday, 09 November 2010 15:03

About us

บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้งานลีนุกซ์ และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในองค์กรทั่วไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีโซลูชั่นที่ให้บริการกับลูกค้ามากขึ้น 'Saeree ERP' เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท ได้ทุ่มเทพัฒนาต่อยอดมาจากซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส เพื่อให้ใช้งานได้จริงในธุรกิจ

Contact us

 • Add: 199/2 M. 12, Noun-Chan Rd.,
  Klong Kum, Boung Kum, Bangkok 10230 Thailand
 • Tel: (+66) 2 184 2620,
  (+66) 2 184 2621
 • Fax: (+66) 2 182 2622
You are here: Saeree Blog AR - ระบบบัญชีลูกหนี้